Inlägg av Mikael Lund

SAMTYCKE MAIL

Styrelsen skickar ut information via email. För att ta del av information skriv ut och skriv under samtyckesblanketten och lägg i brevlådan på: Lobeliavägen 3 1008B Enström Dessa personuppgifter lagras så länge ni är medlem i föreningen.

NYTT ELAVTAL

Styrelsen har from 2023-08-01 tecknat ett nytt elavtal med Fortum för fastpris på 3 år. Det bundna elpriset ligger på 113, 4 öre/KWh exkl moms.

Andrahandsuthyrning

Från föreningens sida önskar vi att du bor i din lägenhet. Bostadsrättföreningen består av medlemmarna och bygger på att alla deltar aktivt till föreningens väl och nytta. Det är en viktig förutsättning för en väl fungerande bostadsrättsförening. Om du inte ska bo i din bostadsrätt under en tid kan du i vissa fall hyra ut […]

,

Förråd

Föreningen har 7 st extra förrådsutrymmen för uthyrning. Avgiften för ett extra förråd är 200 kr/mån. Vid nytecknande eller ändring av förrådsavtal tillkommer en administrativ avgift om 450 kr. För att anmäla intresse för ett extraförråd maila info@brflivia.se I dagsläget finns lediga förråd för uthyrning.

KALLELSE EXTRASTÄMMA

Styrelsen för Brf Livia kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma   Tid: Onsdagen den 21:a september 2022 kl. 19:00Plats: Parkeringen utanför Lobeliavägen 3 (vid dåligt väder samlas vi i porten)

NYTT ELAVTAL

Styrelsen har from 2022-08-01 tecknat ett nytt elavtal, förvaltad elfond med MälarEnergi. Info om elavtalet går att läsa på https://www.malarenergi.se/el/elavtal/vara-elavtal/forvaltad-elfond/

,

Försäkringar

Hemförsäkring Som medlem i brf Livia måste du ha en hemförsäkring tecknad för din lägenhet. Kollektiv bostadsrättsförsäkring Föreningen har en kollektiv bostadsrättsförsäkring (med start 2020-09-01) hos Länsförsäkringar för alla medlemmar. Försäkringen kompletterar bostadsrättshavarens hemförsäkring och ger ett skydd för de skador som inte ersätts genom föreningens fastighetsförsäkring. Du hittar villkoren under ”Dokumenthanterare” i Nabos portal. […]

Renoveringar och ombyggnationer

Styrelsen rekommenderar och ser gärna att renoveringsarbeten i fastigheten förläggs måndag-fredag mellan klockan 08.00-17.00. Lättare arbeten kan även göras på helger mellan klockan 11.00-15.00. Efter dessa tider får inga tyngre byggnadsarbeten pågå, för de boendes skull. Givetvis får lättare hamring och borrning genomföras övrig tid – här gäller föreningens trivselregler om störande ljud. Vid renovering […]

Väggar och tak

Information om målarfärg, kulörer och skötsel. Skötselråd Målade ytorInnan rengöring påbörjas testa alltid på undanskymd plats att den målade ytan tål vald rengöringsmetod och valt rengöringsmedel. Blanka ytor kan i flertalet fall rengöras med de vanliga i handeln förekommande syntetiska tvättmedlen.Tvättmedel innehållande lösningsmedel (framgår av etiketten) får ej användas, ej heller tvättmedel tillsatta med slipmedel.Sedan […]