Mäklarbild

För mäklarbild vänligen gå till maklarservice.com där finns också dom dokument som ofta efterfrågas. Du behöver ett undertecknat förmedlingsuppdrag för att få ut en mäklarbild. Har du frågor utöver mäklarbild hänvisar vi dig till Nabos kontaktformulär.

Allmänna frågor till info@brflivia.se

Medlemsansökan

och överlåtelseavtal

Medlemsansökan sker digitalt genom att ladda upp ansökan om inträde samt överlåtelseavtal i Naboportalen

Föreningen har antagit nya stadgar för 2022

I avgiften ingår uppvärmning, vatten samt Triple Play via Telia med Bredband och kabel-TV (TV-paket Lagom).

En obligatorisk kostnad för bostadsrättstillägg tillkommer på avgiften med 20 kr/mån.

Avgiften höjdes med 10% den 1 jan 2024 pga av ökade driftskostnader, räntor och tomträttsavgäld.

Styrelsen arbetar aktivt för att se över våra avtal för samtliga driftskostnader.

  • Service av föreningens bergvärmepumpar har utförts under november 2023
  • Stamspolning i båda fastigheterna har skett under november 2023
  • En OVK- Obligatorisk ventilationskontroll har utförts och godkänts under december 2022

Föreningens mark innehas med tomträtt. Ny tomträttsavgäld from maj 2024.