Mäklarbild

För mäklarbild vänligen gå till maklarservice.com där finns också dom dokument som ofta efterfrågas. Du behöver ett undertecknat förmedlingsuppdrag för att få ut en mäklarbild. Har du frågor utöver mäklarbild hänvisar vi dig till Nabos kontaktformulär.

Allmänna frågor till info@brflivia.se

Medlemsansökan

och överlåtelseavtal

Medlemsansökan sker digitalt genom att ladda upp ansökan om inträde samt överlåtelseavtal på maklarservice.com

Föreningen har antagit nya stadgar för 2022

I avgiften ingår uppvärmning, vatten samt kabel-TV via Telia (Basutbud).

En obligatorisk kostnad för bostadsrättstillägg tillkommer på avgiften med 20 kr/mån.

Avgiften höjdes med 25% den 2023-01-01 pga av ökade driftskostnader samt för att täcka de höjda räntekostnaderna av det lån som skall bindas om under hösten 2023.

Styrelsen arbetar aktivt för att se över våra avtal för samtliga driftskostnader.

Föreningen har under 2022 anlagt nya parkeringsplatser varav 8 st har el-laddningsmöjligheter.

En OVK- Obligatorisk ventilationskontroll har utförts och godkänts under dec 2022.

Service av föreningens bergvärmepumpar har utförts under jan 2023.

Föreningens mark innehas med tomträtt. Avtal för ny tomträttsavgäld ska tecknas under våren 2023. Den nya avgälden kommer gälla from maj 2024.