Tid: Tisdagen den 16:e maj 2023 kl. 19:00


Plats: Konferensrummet i Älta ishall (Almvägen 4 i Älta)

Observera möjligheten att lämna skriftlig fullmakt till ombud om ni inte kan närvara!