Hemförsäkring

Som medlem i brf Livia måste du ha en hemförsäkring tecknad för din lägenhet.

Kollektiv bostadsrättsförsäkring

Föreningen har en kollektiv bostadsrättsförsäkring (med start 2020-09-01) hos Länsförsäkringar för alla medlemmar. Försäkringen kompletterar bostadsrättshavarens hemförsäkring och ger ett skydd för de skador som inte ersätts genom föreningens fastighetsförsäkring. Du hittar villkoren under ”Dokumenthanterare” i Nabos portal.

Fastighetsförsäkring

Föreningen har sin fastighetsförsäkring hos Länsförsäkringar.