I brf Livia arbetar vi med en valberedning. Det är en grupp medlemmar som på årsmötet får till uppgift att arbeta fram förslag på nya kandidater som är lämpliga att sitta i styrelsen.

Valberedningen ska enligt stadgarna bestå av minst två personer. Inför kommande föreningsstämma ger valberedningen sitt förslag till vilka som ska väljas till styrelseledamöter, revisorer och eventuella andra funktionärer.

Valberedningen förbereder sig vanligen genom att fråga föreningens medlemmar om vilka som är intresserade av att åta sig ett styrelseuppdrag. Valberedningen arbetar sedan utifrån dessa kandidater och sätter samman ett förslag på styrelse bestående av de namn de tror kan arbeta väl ihop och kan bidra med sina kunskaper.

Det är inget som hindrar att valberedningen föreslår sina egna ledamöter till styrelseledamöter, suppleanter, revisorer eller andra förtroendeuppdrag i föreningen. Självklart kan medlemmarna på föreningsstämman komma med andra förslag än valberedningens.

Om valberedningen avgår under mandattiden, brukar man inte kalla till extra föreningsstämma enbart för att tillsätta en ny valberedning. Men om man tror att det kommer att bli svårt att få ihop en ny styrelse vid nästa ordinarie föreningsstämma, kan det vara en bra idé.

Nominera

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.