Styrelsen för Brf Livia kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma  
Tid: Onsdagen den 21:a september 2022 kl. 19:00
Plats: Parkeringen utanför Lobeliavägen 3 (vid dåligt väder samlas vi i porten)