Information om målarfärg, kulörer och skötsel.

Skötselråd

Målade ytor
Innan rengöring påbörjas testa alltid på undanskymd plats att den målade ytan tål vald rengöringsmetod och valt rengöringsmedel.

Blanka ytor kan i flertalet fall rengöras med de vanliga i handeln förekommande syntetiska tvättmedlen.
Tvättmedel innehållande lösningsmedel (framgår av etiketten) får ej användas, ej heller tvättmedel tillsatta med slipmedel.
Sedan rengöring skett skall ytan noggrant sköljas med rent vatten och torkas torr med mjuk trasa.

Matta ytor måste rengöras ytterst försiktigt för att inte skador skall uppstå.
I första hand skall ytan rengöras genom avdamning, med det är även i flertalet fall möjligt att använda sig av samma metod som för blanka ytor.
Var dock uppmärksam på att ytan i samband med rengöring kan bli blank om densamma blir utsatt för kraftig nötning.

OBS! Grängade takytor är ej tvättbara, rengöres genom avdamning eller med en mjuk borste.

Färger och kulörer

Grundfärg tak och väggar
Flutex Specialgrund

Färdigfärg väggar i lägenheter
Färg: Flutex 7S
Kulör: S1502-Y50R

Dörrfoder i lägenheter
Färg: Interiör High Finish 50
Kulör: S2002-Y50R