Styrelsen har from 2023-08-01 tecknat ett nytt elavtal med Fortum för fastpris på 3 år. Det bundna elpriset ligger på 113, 4 öre/KWh exkl moms.