Styrelsen skickar ut information via email.

För att ta del av information skriv ut och skriv under samtyckesblanketten och lägg i brevlådan på:

Lobeliavägen 3 1008B Enström


Dessa personuppgifter lagras så länge ni är medlem i föreningen.