Styrelsen har from 2022-08-01 tecknat ett nytt elavtal, förvaltad elfond med MälarEnergi. Info om elavtalet går att läsa på https://www.malarenergi.se/el/elavtal/vara-elavtal/forvaltad-elfond/