Nyheter

SAMTYCKE MAIL

Styrelsen skickar ut information via email. För att ta del av information skriv ut och skriv under samtyckesblanketten och lägg i brevlådan på: Lobeliavägen 3 1008B Enström Dessa personuppgifter lagras så länge ni är…

NYTT ELAVTAL

Styrelsen har from 2023-08-01 tecknat ett nytt elavtal med Fortum för fastpris på 3 år. Det bundna elpriset ligger på 113, 4 öre/KWh exkl moms.

ÅRSSTÄMMA 2023

Tid: Tisdagen den 16:e maj 2023 kl. 19:00 Plats: Konferensrummet i Älta ishall (Almvägen 4 i Älta) Observera möjligheten att lämna skriftlig fullmakt till ombud om ni inte kan närvara! FULLMAKTLadda…