Nyheter

ÅRSSTÄMMA 2023

Tid: Tisdagen den 16:e maj 2023 kl. 19:00 Plats: Konferensrummet i Älta ishall (Almvägen 4 i Älta) Observera möjligheten att lämna skriftlig fullmakt till ombud om ni inte kan närvara! FULLMAKTLadda…

SAMTYCKE MAIL

Styrelsen skickar ut information via email. För att ta del av information skriv ut och skriv under samtyckesblanketten och lägg i brevlådan på: Lobeliavägen 3 1003B Åhlberg Dessa personuppgifter lagras så länge ni är…

NYTT ELAVTAL

Styrelsen har from 2022-08-01 tecknat ett nytt elavtal, förvaltad elfond med MälarEnergi. Info om elavtalet går att läsa på https://www.malarenergi.se/el/elavtal/vara-elavtal/forvaltad-elfond/