Styrelsen rekommenderar och ser gärna att renoveringsarbeten i fastigheten förläggs måndag-fredag mellan klockan 08.00-17.00. Lättare arbeten kan även göras på helger mellan klockan 11.00-15.00. Efter dessa tider får inga tyngre byggnadsarbeten pågå, för de boendes skull. Givetvis får lättare hamring och borrning genomföras övrig tid – här gäller föreningens trivselregler om störande ljud.

Vid renovering skall den som tänkt bygga om alltid få styrelsens godkännande innan den vidtar åtgärder på sådant som kan ha en inverkan på lägenheten. Exempelvis:

  • Flytt av väggar
  • Flytt av vatten- och avloppsrör
  • Om- eller ny läggning av tätskikt i våtrum
  • Balkong och uteplats, fasaden tillhör föreningen och godkännande krävs

Anmälan om renovering skall skickas in till styrelsen, via e-post där följande information finns med:

  • Vilken lägenhet som avses, och vem som äger den
  • Information om vem som kommer genomföra renoveringen (auktoriserade hantverkare etc.)
  • Ett ev. godkännande från stadsbyggnadskontoret
  • En uppskattning av tidsramen för byggnationen

Viktigt: Innan styrelsens godkännande får renovering ej påbörjas. Tänk på att ni kan bli återställningsskyldiga om ni vidtagit åtgärder utan lov från styrelsen.