Inlägg av Inge Namn

ÅRSSTÄMMA 2024

Tid: Onsdagen den 29:e maj 2024 kl. 19:00 Plats: Älta kulturknut (Älta centrum) Observera möjligheten att lämna skriftlig fullmakt till ombud om ni inte kan närvara!

,

Parkering

Ansökan och uppsägning av parkeringsplats görs genom att maila till info@brflivia.se. Föreningen har totalt 58 parkeringsplatser varav 8 st av dessa har möjlighet till el-laddning. Platserna för el-laddning är belägna utanför hus A (Lovisedalsvägen 172) Kostnad för en parkeringsplats utan el är 500 kr/mån. Kostnad för parkeringsplats med elladdning är 700 kr/mån + kostnad för […]