Tid: Onsdagen den 29:e maj 2024 kl. 19:00


Plats: Älta kulturknut (Älta centrum)

Observera möjligheten att lämna skriftlig fullmakt till ombud om ni inte kan närvara!