Ansökan och uppsägning av parkeringsplats görs genom att maila till info@brflivia.se.

Föreningen har totalt 58 parkeringsplatser varav 8 st av dessa har möjlighet till el-laddning. Platserna för el-laddning är belägna utanför hus A (Lovisedalsvägen 172)

Kostnad för en parkeringsplats utan el är 500 kr/mån.

Kostnad för parkeringsplats med elladdning är 700 kr/mån + kostnad för elförbrukning (individuell mätning)

En administrativ avgift om 450 kr tillkommer för nytecknade eller ändring av parkeringsavtal.

Brf Livia Parkeringsregler

 • Parkering får endast användas för uppställning av bil eller motorcykel
 • Vid parkeringsplats ska god ordning råda
 • Om parkeringsplats önskas görs det genom att till styrelsen skriftligt ansöka om p-plats. Mottaget datum räknas som anmälningsdatum
 • Endast den som är medlem i föreningen och som är folkbokförd i föreningens fastighet äger rätt att tills vidare hyra parkeringsplats. Andrahandshyresgäster får nyttja redan hyrd plats under sin kontraktstid för boendet, men får inte intresseanmäla sig för egna hyreskontrakt av parkering.
 • Tilldelning av parkeringsplats sker i turordning enligt kölista
 • Byte av plats mellan medlemmar är inte tillåten
 • Parkeringsplats kan ej överlåtas, ej heller övergår platsen vid överlåtelse av bostadsrätt.
 • Återlämnad plats ger förtur vid ny tilldelning
 • Du får som sökande till plats tacka nej max en gång till utskickat erbjudande. Därefter behöver du skicka in en ny ansökan
 • Erbjudande från brf Livia måste besvaras inom 14 kalenderdagar
 • Elbilar får endast laddas genom laddbox.
 • Uppsägningstid är 1 månad

Ordningsregler

Föreningens styrelse äger, utan föregående specifik avisering, rätt att en gång varje år förändra hyresvillkoren för parkeringsplatserna. Dessa förändringar aviseras i förekommande fall genom utskick till samtliga medlemmar. Föreningen äger tillträde till samtliga platser för att vid behov utföra erforderliga reparations- och underhållsarbeten.

Boenden behöver ha ett innehav i föreningen för att intresseanmäla sig, alternativt att en godkänd ansökan om medlemskap där första ködatum ställs från tillträdesdagen.

Det är endast tillåtet att parkera i markerade parkeringsrutor. Alla hjul på fordonet måste rymmas helt i den ruta den ställs i.

Det är inte tillåtet att hålla avställda/fordon med körförbud eller fordonsvrak på p-plats

Det är inte tillåtet att tvätta bilen på parkeringen. 

Missbruk av regelverken leder till omgående uppsägelse av avtal.