Du får inte utan tillstånd av styrelsen göra stora förändringar i lägenheten som att exempelvis riva eller flytta väggar eller göra andra mer ingripande förändringar.

Du får inte använda din lägenhet eller annat utrymme i bostadsrättsföreningen till annat ändamål än vad som är avsett.