Grillning med kol och briketter är inte tillåten på balkonger eller altaner. Grillning med gasol och el är tillåten om det sker med aktsamhet och hänsyn.