Den som har husdjur i sin lägenhet skall se till att förorening eller skada ej uppstår i föreningens eller enskild medlems egendom.

Rastning av husdjur som hundar och katter sker utanför föreningens mark. Hundar och katter ska inte vistas innanför lekparkens staket.