Vi är anslutna till Telias fibernät. Detta innebär att det är fritt att välja bland tjänsteleverantörer som finns i Telias nät då det gäller bredband, tv och telefoni.

I varje lägenhet finns en gateway-router som tillhör föreningen.