I de allmänna utrymmena ska det hållas fri passage och man får inte ställa föremål i gångarna. Oönskad post får ej läggas ovanpå postboxarna.

Det är enligt lag förbjudet att förvara brandfarliga och explosiva vätskor i fastigheterna.