Föreningen godkänner inte inglasning av balkonger. Vindskydd kan endast sättas upp om det är vitmålat och följer fastighetens estetik.

Balkongskydd ska vara enfärgat vit eller grå. Färgval för markis finns i egen ruta på hemsidan.