Du som medlem ansvarar själv för dina nycklar till lägenheten.

Är du i behov av fler nycklar ska du vända dig till Tyresö Lås
Tyresö Lås
Alléplan 2, 135 51 Tyresö
Tel. 08-712 92 00

Glöm inte att du måste ha med dig senaste hyresavin eller ägandebevis/kontrakt samt ett giltigt ID-kort för att få kopiera nycklar.