Föreningsmedlemmarna träffas vid ett tillfälle varje vår och höst för städning och iordningställande av våra gemensamma utrymmen. Detta är ett bra tillfälle både att träffas och umgås, men gör också att vi kan hålla kostnaderna för skötseln av fastigheterna nere. Välkommen att delta!