Hushållssopor sorteras i brännbart och komposterbart. Vi rekommenderar källsortering av hushållsavfall i så lång utsträckning som möjligt. Närmaste källsortering finns på Ältabergsvägen.

Det är inte tillåtet att lämna sina sopor utanför lägenheten och inte heller vid sopkärlen i händelse av att de är fulla. Avfall av större format, s.k. grovsopor (kartonger, gamla möbler, emballagespill eller liknande) ska av medlemmen transporteras till närmaste sopstation.