Rök ej på din balkong eller uteplats eftersom det kan medföra att barn, allergiker och icke rökare utsätts för miljöer de inte mår bra av. Röken sprider sig snabbt in till intilliggande lägenheter och givetvis deras balkonger eller uteplatser.

Rökning är inte tillåten vid gemensamma utrymmen (t.ex, trapphus, entréer, lekpark och parkering).

Vi ber er också ta hand om era fimpar när ni röker utomhus, föreningen har inga särskilda askkoppar för dessa. 

Skulle du uppleva något som störande eller besvärande, tala först med grannen det gäller. Vid upprepade störningar kan du också föra ärendet vidare till styrelsen som då får agera.