Alla markerade parkeringsrutor på föreningens mark är förhyrda. Besökande hänvisas till de besöksparkeringar som finns runt om i Södra Hedvigslund.

Det är endast tillåtet att parkera i markerade parkeringsrutor.

Om parkering sker utanför markerade rutor försvåras framkomligheten för utryckningsfordon, sophämtning, snöröjning, posthantering och grannar.

Av samma säkerhetsskäl är parkering framför husens entré förbjuden.

Vi är anslutna till P-service, skulle någon parkera på otillåten plats så ring 0771-771100, uppge registeringsnummer på felparkerat fordon.

Även om vi gillar rena bilar är det av miljöskäl inte tillåtet att tvätta bilar eller andra motorfordon på parkeringen eller gatan. Läs mer här »