Medlem ska vara aktsam om och väl vårda bostadsrättsföreningens egendom.