Förvaring av motorfordon är ej tillåtet. (motorcyklar, elmopeder och dylikt)